Новини

Първа публична изява на група по интереси "Калейдоскоп"

Изява за популяризиране на дейностите, резултатите и постиженията на учениците по проекта и за обмяна на добри ученически практики. Популяризиране на дейността чрез презентация "Момчето, което обичаше математиката - Пал Ердьош". Провеждане на викторина.