Новини

Биология и здравно образование - тест/състезание

Учениците, участници в клуба по интереси "Биология и здравно образование - подготовка за ДЗИ" ще работят по тест/състезание за обиграване и добро представяне на ДЗИ. До 10 клас същите са изучавали дисциплината и имат изявени интереси в областта на биологията, за това се включиха в клуба, както и за да разширят познанията си за едно успешно полагане на ДЗИ по биология и здравно образование.
На снимката: снимка екип