Новини

Презентация

Представяне дейността на участниците в клуба през годината - придобити умения и компетентности по монтаж и пускане на токоизправители, стабилизатори на напрежение, усилватели, нискочестотни синусоидални генератори, цифрови устройства с комбинационни логически схеми, цифрови устройства с последователностни логически схеми, цифрови устройства с релаксационни схеми и изделие за динамично управление на индикатори.
На снимката: електронна схема