Новини

Публична изява. Презентация. Полигон / писта

На 08.05.2018г., на първата си представителна изява, учениците участници в клуба показаха придобити знания, умения и компетентности в областта на теорията и практиката на АТТ. В клуба участват ученици от 8-ми до 11-ти клас, с изявени интереси в областта на автотранспортната техника /мотоспортове/. На практика днес те представиха и показаха овладени практически умения за видовете механизми, за правилно взети конструктивни решения, за различни новости в този вид техника, за това как се прави монтаж, демонтаж и управление на картинг, както и знания за комфортно и безопасно движение. Мероприятието протече в три части: 1. Мултимедийна презентация за устройство и механизми на кара и БДП, която представиха учениците участници в клуба, разкривайки теоретични познания и подготовка в областта. 2. Практическа част на изявата – Качествен демонтаж и монтаж на колела и гуми за определено време. 3. Майсторско управление на картинг, включващо изпълнение на елементите на полигона и най-добро време за изпълнението му, при включени и спазени всички допълнителни обезопасителни мерки. Целта е учениците да познават видовете, класификациите, предназначението, схемите, общото устройство и приложение на видовете конструкции картинг; Основните неизправности, диагностика, техническо обслужване и начините за възстановяване на механизмите и частите му; Основните правила и задължения за безопасно управление и движение, която в случая е постигната.
На снимката: Клуб "Мотоспортът е магия"