Новини

"По пътя на преклонението"

Група от 22-ма ученици от Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” - Пловдив се включи в 72-рия Национален туристически поход „По стъпките на Ботевата чета, ежегодно провеждан от 27.05 до 02.06. Тази година походът се проведе под патронажа на Председателя на Народното събрание – госпожа Цвета Караянчева, която присъства на откриването в Козлодуй и приветства участниците при закриването на похода на 02.06.2018 г. За цялостната добра организация на похода се грижеше Областна администрация – Враца, която заслужава адмирации! За трета поредна година единствено учениците от Хуманитарната гимназия достойно представиха Пловдив и изминаха героичния „Път на безсмъртието” от Козлодуй до Околчица. Път славен, изпълнен с премеждия, вълнения, страх, надежди, разочарования, очаквания, но и Път на осъзнатата саможертва, довел и сбъднал заветните думи на Човека и Поета – Христо Ботев: „….Тоз който падне в бой за свобода,..той не умира…..!” По този път преминаха учениците, водени от ръководителите: Дона Иванова – библиотекар и Ралица Димитрова – историк. От името на ръководителите, учениците и техните родители изказваме благодарността си към госпожа Соня Киркова – директор на гимназията, благодарение на чиято благословия, инициативата на Библиотечния съвет към гимназията, се превърна в традиция за учениците-следовници на духа и идеите на великия възрожденец НАЙДЕН ГЕРОВ – ОСНОВАТЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО! Разходите за пътуване и транспортиране на оборудването беше осъществено чрез средства по проект „Твоят час” 2017-2018 г., а фирма DEVOREX осигури рекламни тениски за цялата група, за което й БЛАГОДИРАМ! Пожеланието за достойно представяне на единствената пловдивска група се сбъдна! Учениците се завърнаха здрави, ентусиазирани и удовлетворени от преживяното и със своите разкази вдъхновяват своите съученици и родители за бъдещи поклонници!
На снимката: "Българската Голгота"