Новини

Български език и литература - 8 клас

Публичната изява на 11.06.2018г. на клуба по обучителни затруднения "Български език и литература - 8 клас" ще се проведе под надслов "Аз знам" във форма на състезание. Целта е участниците да демонстрират усвоените в процеса на работа през годината знания пред своите съученици, учители и представители на Съвета "Твоят час".
На снимката: АЗ ЗНАМ