Новини

Годишна изява

Рецитал по стихове на Христо Ботев и самостоятелен анализ на Ботева творба /по избор/. Учениците, участници в клуба, ще представят своите затвърдени знания и придобити умения за изразително изпълнение на Ботево стихотворение, включено в програмата за ДЗИ в 12 клас, и интерпретация на изучена лирическа творба.
На снимката: Патрона на училището Ботев