Новини

Публично мероприятие

В публичната изява ще вземат участие учениците от 8 а клас при Клуб за преодоляване на обучителни затруднения по математика. Тя ще протече под мотото “Математиката – основа на НТП“ и ще се представи в 303 училищен кабинет на ПГТМ"Христо Ботев", където работи клуба, като ще се представи ползата от изучаването и прилагането на науката Математика в живота и реалността, и ще се демонстрират придобити знания, компетентности и логическо мислене по темата Рационални уравнения.
На снимката: Математиката – основа на НТП