Новини

Първа представителна изява – „Аз, красотата и величието на моят роден край” – презентации и беседи

Членуващите в клуба ученици ще представят свои презентации за известни културни, исторически и природни забележителности, намиращи се на територията на община Ботевград, които са част от обучителната програма на клуба за учебната 2017 – 2018 година по проект „Твоят час“ за ученици споделящи идеята за неформално обучение и здравословен начин на живот, чрез спорт и туризъм. Организираният ученически туризъм е част от политиката на училището, чиято цел е тяхното физическо и духовно развитие, укрепване на здравето им и обогатяване на общата култура на личността, свързано с придобиване на нови практически знания и интересни факти за природата и културно-историческото наследство в нашия район.
На снимката: Останки от крепостта Градище