Новини

Стартира проект "Твоят час" в ОУ "Христо Смирненски"-гр. Пазарджик

На 02 ноември 2016г. в ОУ "Христо Смирненски"-гр.Пазарджик стартира проект "Твоят час". В резултат на проучване желанията на учениците с анкетни карти се сформираха пет групи:- в начален и прогимназиален етап по една група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ и три групи за занимания по интереси. Учениците ще спортуват, творят и ще се забавляват. Училището има опит в работата по проекти.
На снимката: ОУ "Хр. Смирненски"-гр. Пазарджик