Публични изяви

2018-07-03 | 09:30 | СУ "Пейо Крачолов Яворов"

Представяне на събраните материали за живота и дейността на всеки участник в портфолио

Втора представителна изява на клуб „Фотошоп – лесен и интересен“ по проект „Твоят час“ Групата „Фотошоп - лесен и интересен“ през учебната 2017/2018г. се сформира при голям интерес от страна на учениците. Децата работеха активно, усвоиха преподаваните знания, показаха старание и изпълняваха задачите си с ентусиазъм. Последната им публична изява се състоя на 03.07.2018г. Пред съучениците си те представиха своите презентации, които съдържаха най-добрите колажи, изработени през учебната година. Възпитаниците получиха сертификати за активно участие и постигнати резултати.
На снимката: 1