Публични изяви

2018-01-31 | 14:00 | ОУ "Алеко Константинов", гр.Червен бряг

Празници на ромите:Кой е Банго Васил

На 31.01.2018г. в ОУ „Алеко Константинов“, гр.Червен бряг се проведе публична изява на група „Семейните празници, като игра – фолклор на етносите“ Гостите на събитието имаха удоволствието да се запознаят с богатия фолклор свят на ромите, да видят сходствата между ромския фолклор и фолклора на другите етноси, да се убедят, че преданията и песните на ромите се говори за същите неща- правда, любов и щастие. Изучаването на ромския фолклор на всички деца да осъзнават значимостта на общите елементи в традициите и културата на различните етноси в България.
На снимката: фолклор на етносите