Публични изяви

2018-05-14 | 12:00 | Компютърна зала

Заключително занятие - „Математиката е произлязла от живота за живота“

Математиката е наука, произлязла от живота и неделима част от него. Тя непрекъснато се развива и разширява в областта на нейната приложимост. Основна и актуална задача на обучението по математика е да подготви учениците за решаване на проблеми, които възникват в процеса на обучението, а впоследствие и в живота. Знанията по математика са част от културата на човечеството и обучението по математика трябва да е достъпно, привлекателно и да гарантира образователен минимум от знания, умения и компетентност. Това е важно условие за бъдещето обучение и самообучение.
На снимката: Заключително занятие