Публични изяви

2018-05-14 | 15:10 | Класна стая

Богатството на българския език

На публична изява на тема: „Богатството на българския език“, учениците от IV„Е“ клас взеха участие в интерактивни игри, свързани с усвоения материал по български език и литература през настоящата учебна година. Пред гостите на събитието учениците разпределяха глаголи в групи според глаголното им време, членуваха числителни имена, свързваха наречия с вида към, който принадлежат, определяха пряко и преносно значение на думата. На финала на изявата учениците представиха пред гостите драматизация на приказката „ Най-скъпоценният плод“.
На снимката: участници в проекта