Публични изяви

2018-05-14 | 14:30 | ПГЗ "Стефан Цанов" гр. Кнежа

Състезание по четивна грамотност.

Днес на 14.05.2018г. се проведе състезание по четивна грамотност на групата за извънкласни дейности за обучителни затруднения по Български език и литература. Учениците демонстрираха повишаване на четивната грамотност, справиха се с прочитането на зададените текстове, демонстрирайки своите умения пред група родители, Най- добре се справиха Дейвид и Пламен.
На снимката: Български език и литература