Публични изяви

2018-06-27 | 14:00 | СУ "Св.Кл.Охридски"-Ловеч

Бъдеща публична изява

Бъдеща публична изява ще бъде „Чудото на човешкото тяло“ на 27.06.2018, с която ще финализираме работата си по проекта за учебната2017/2018г. Място на провеждане-кабинет по Биология.
На снимката: