Публични изяви

2018-06-05 | 14:40 | СПГ "А. Константинов"

Изява по математика – 11 клас

Темата на събитието беше „Приложение на знанията за тригонометрични функции при преобразуване на тригонометрични изрази” – представителна изява. Участниците в групата показаха на своите съученици, учители и родители придобитите от тях знания и успешното им практическо приложение при решаването на задачи. Посредством осъществените по време на занятията дейности учениците от клуба повишиха мотивацията си за учене в часовете по задължителна подготовка по математика и придобиха увереност в собствените си възможности.
На снимката: Изява по математика – 11 клас