Публични изяви

2018-06-08 | 13:15 | кабинет БЕЛ

"Да преодолеем затрудненията"

Учениците демонстрират наученото в областта на четенето с разбиране. Решават тестови задачи по БЕЛ и коментират възможните грешки и правилата, които са отразени във въпросите.
На снимката: