Публични изяви

2018-06-05 | 11:45 | Основно училище „Кирил и Методий ‘’

Публична изява

На 05.06.2018 г. се проведе публична изява на учениците от I , II , IIIклас по проекта „ Твоят час“ с дейност обучителни затруднения по български език и литература.Мероприятието се проведе в класната стая на IIклас.Поканени бяха учители и родители.Изявата има за цел да покаже какво са постигнали учениците за периода , в който тече проекта. Първият час учениците от I и II клас показаха на присъстващите своята четивна техника, а учениците от III клас им представиха прочит на текст по роли. Вторият час бе посветен на знанията им по български език.Учениците от имаха за задача да препишат вярно и красиво печатен текст с ръкописни букви, да напишат трите си имена. За учениците от II и III клас имаше и допълнителна задача – да съставят изречение с дадена дума.
На снимката: Публична изява