АНКЕТНА КАРТА

ЗА МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ПРОЕКТА "ТВОЯТ ЧАС"

Здравейте!

С тази анкета искаме да установим какво е вашето мнение за участието ви в избраната от вас дейност по проекта "Твоят час".

Вашите отговори ще ни помогнат да подобрим дейностите за занимания по интереси и за допълнително обучение по учебни предмети, съобразно вашите желания и потребности.

Анкетата е анонимна.

Вашето мнение е важно за нас!